Djelatnosti pakiranja

NACE Rev2 šifra: N.82.92

Ovaj razred uključuje:

Isključenja

Ovaj razred isključuje:

Gornja kategorije

Kategorije u istoj razini

N.82.91: Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
N.82.92: Djelatnosti pakiranja
N.82.99: Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Change language

BG: Дейности по опаковане и пакетиране
CZ: Balicí činnosti
DA: Pakkerier
DE: Abfüllen und Verpacken
EE: Pakendamine
EL: Δραστηριότητες συσκευασίας
EN: Packaging activities
ES: Actividades de envasado y empaquetado
FI: Pakkauspalvelut
FR: Activités de conditionnement
HR: Djelatnosti pakiranja
HU: Csomagolás
IT: Attività di imballaggio
LT: Fasavimo ir pakavimo veikla
LV: Iepakošanas pakalpojumi
MT: Attivitajiet ta' ppakkjar
NL: Verpakkingsbedrijven
NO: Pakkevirksomhet
PL: Działalność związana z pakowaniem
PT: Actividades de embalagem
RO: Activităţi de ambalare
RU: Упаковочная деятельность
SK: Baliace činnosti
SV: Förpackningsverksamhet
TR: Paketleme faaliyetleri